COleMessageFilter::BeginBusyState

wirtualne nieważne BeginBusyState ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do rozpoczęcia stan Zajęty. Działa w połączeniu z EndBusyState aby kontrolować stan Zajęty aplikacji. Funkcja SetBusyReply określa odpowiedź aplikacji do aplikacji wywołującej, kiedy jest zajęty.

Wywołania BeginBusyState i EndBusyState przyrost i zmniejszyć, odpowiednio, licznik, która określa, czy aplikacja jest zajęta. Na przykład dwa wywołania BeginBusyState i jedno wywołanie EndBusyState nadal powodować w stanie zajęty. Aby anulować stan Zajęty należy wywołać EndBusyState taką samą liczbę razy, którego wywołano BeginBusyState.

Domyślnie ramy wchodzi w stan Zajęty podczas przetwarzania bezczynności, która jest wykonywana przez CWinApp::OnIdle. Gdy aplikacja jest obsługa ON_COMMANDUPDATEUI powiadomienia, wywołania przychodzące są obsługiwane później, po zakończeniu przetwarzania bezczynności.

Omówie&nie COleMessageFilter |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleMessageFilter::EndBusyState, COleMessageFilter::SetBusyReply, CWinApp::OnIdle

Index