COleLinksDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( );

Wartość zwracany

Stan zaawansowania w oknie dialogowym. Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe OLE Edytuj łącza.

Jeśli chcesz zainicjować różnych formantów okna dialogowego ustawiając członków o strukturze m_el , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal, ale po obiektu okna dialogowego jest zbudowana.

Omówienie COleLinksDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog::GetLastError, CDialog::DoModal, COleLinksDialog::m_el

Index