COleLinksDialog::COleLinksDialog

COleLinksDialog()COleDocument* pDoc,CView* pView,DWORDdwFlags = 0,CWnd* pParentWnd = NULL);

Parametry

pDoc

Punkty dokumentu OLE, który zawiera łącza, aby edytować.

narzędzia pView

Wskazuje bieżący widok na pDoc.

dwFlags

Flaga tworzenia, który zawiera 0 lub ELF_SHOWHELP do określenia, czy przycisk Pomoc będzie wyświetlana, kiedy wyświetlane jest okno dialogowe.

pParentWnd

Punkty do nadrzędnej lub właściciel obiektu okna (typu CWnd) do której należy obiekt okna dialogowego. Jeśli jest NULL, okno nadrzędne okna dialogowego ustawiono w głównym oknie aplikacji.

Uwagi

Ta funkcja tworzy tylko obiekt COleLinksDialog . Aby wyświetlić okno dialogowe, wywołania funkcji DoModal.

Omówienie COleLinksDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument, COleLinksDialog::DoModal, CView, CWnd

Index