COleLinkingDoc::Revoke

nieważne Odwołać ( );

Uwagi

Informuje OLE systemowej biblioteki dll, że dokument jest już otwarty. Wywołanie tej funkcji do cofnięcia rejestracji dokumentu z systemu OLE biblioteki DLL.

Ta funkcja powinna wywołać podczas zamykania pliku o nazwie, ale zwykle nie trzeba wywołać ją bezpośrednio. Cofnąć jest wywoływana dla Ciebie przez wykonania COleLinkingDoc OnCloseDocument, OnNewDocument, OnOpenDocumenti OnSaveDocument.

Omówienie COleLinkingDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleTemplateServer, CDocument::OnCloseDocument, CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument, CDocument::OnSaveDocument

Index