COleLinkingDoc::OnFindEmbeddedItem

wirtualne COleClientItem * OnFindEmbeddedItem ( LPCTSTR lpszItemName );

Wartość zwracany

Wskaźnik do określonego elementu; Wartość NULL , jeśli nie znaleziono elementu.

Parametry

lpszItemName

Wskaź&nik do nazwy osadzony OLE elementu requested.nbsp;

Uwagi

Wywoływany przez ramy do określenia, czy dokument zawiera element OLE osadzonych o określonej nazwie. Domyślna implementacja przeszukuje listę elementów osadzonych na element o określonej nazwie (porównanie nazw jest uwzględniana wielkość liter). Zastąpić tę funkcję, jeśli masz własne metody przechowywania lub nazw elementów OLE osadzonych.

Omówienie COleLinkingDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem, COleLinkingDoc::OnGetLinkedItem

Index