COleLinkingDoc::COleLinkingDoc

COleLinkingDoc ( );

Uwagi

Tworzy obiekt COleLinkingDoc bez rozpoczęciem komunikacji z OLE systemowej biblioteki DLL. Musi wywołać funkcję Państwa rejestru , aby poinformować OLE, że dokument jest otwarty.

Omówienie COleLinkingDoc |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleLinkingDoc::Register

Index