COleIPFrameWnd

Użyj klasy COleIPFrameWnd jako podstawy dla okna edycji w miejscu aplikacji. Klasa ta tworzy i stanowisk sterowania pasków w oknie dokumentu aplikacji kontenera. Obsługuje ona również powiadomienia generowane przez obiekt osadzony COleResizeBar , gdy użytkownik zmienia rozmiar okna edycji w miejscu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania COleIPFrameWnd, zobacz artykuł aktywacji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxole.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC HIERSVR | Próbki MFC BINDSCRB

Zobacz też CFrameWnd

Index