COleIPFrameWnd::RepositionFrame

wirtualne nieważne RepositionFrame ( LPCRECT lpPosRect, LPCRECT lpClipRect );

Parametry

lpPosRect

Wskaźnik do struktury RECT lub obiekt CRect zawierający bieżące położenie okna w miejscu ramki współrzędne, w pikselach, względem obszaru klienckiego.

lpClipRect

Wskaźnik do struktury RECT lub obiekt CRect zawierający okna w miejscu ramki bieżącej Prostokątny wycinek współrzędne, w pikselach, względem obszaru klienckiego.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję Państwa RepositionFrame układanie pasków kontroli i położenie okna edycji na miejscu, więc wszystkie widoczne.

Układ sterowania pasków w oknie kontenera różni się od wykonane przez okno-OLE ramek. Okno-OLE ramek oblicza stanowisk sterowania pasków i innych obiektów z rozmiar danego okno ramek, jak w wywołanie CFrameWnd::RecalcLayout. Obszaru klienckiego jest, co pozostaje po odjęta miejsca kontroli pasków i inne obiekty. W oknie COleIPFrameWnd , z drugiej strony, pozycje paski narzędzi zgodnie z obszaru danego klienta. Innymi słowy CFrameWnd::RecalcLayout działa "z zewnątrz," należy COleIPFrameWnd::RepositionFrame działa "z inside out."

Omówienie COleIPFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::RecalcLayout

Index