COleIPFrameWnd::OnCreateControlBars

wirtualne BOOL OnCreateControlBars (CWnd * pWndFrame, CWnd * pWndDoc );

Wartość zwracany

Różną od zera w przypadku powodzenia; inaczej, 0.

Parametry

pWndFrame

Wskaźnik, aby oknie ramki aplikacji kontenera.

pWndDoc

Wskaźnik do kontenera poziomie dokumentu okna. Może być NULL , jeśli pojemnik jest aplikacją SDI.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję OnCreateControlBars , gdy element jest aktywny do edycji w miejscu.

Domyślna implementacja nie działają. Zastąpić tę funkcję do wykonaj wszelkie specjalne przetwarzanie wymagany podczas kontrola paski są tworzone.

Omówienie COleIPFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::ActivateInPlace

Index