COleIPFrameWnd::COleIPFrameWnd

COleIPFrameWnd ( );

Uwagi

Obiekt COleIPFrameWnd i inicjuje jego informacji Państwo w miejscu, które jest przechowywane w strukturze typu OLEINPLACEFRAMEINFO.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEINPLACEFRAMEINFO w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówienie COleIPFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::ActivateInPlace

Index