Członkowie klasy COleInsertDialog

Członkowie danych

m_io Struktura typu OLEUIINSERTOBJECT , który kontroluje zachowanie okna dialogowego.

Budowa

COleInsertDialog Obiekt COleInsertDialog.

Operacje i atrybuty

DoModal Wyświetla okno dialogowe Wstaw obiekt OLE.
CreateItem Tworzy element zaznaczony w oknie dialogowym.
GetSelectionType Pobiera typ obiektu zaznaczonego.
Procedura GetClassID Pobiera identyfikator CLSID skojarzone z wybranego elementu.
GetDrawAspect Informuje, czy należy narysować element jako ikona.
GetIconicMetafile Gets a handle to metapliku skojarzone z formularzem ikoniczna tego elementu.
GetPathName Pobiera pełną ścieżkę do pliku wybranego w oknie dialogowym.

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index