COleInsertDialog

Klasa COleInsertDialog jest używana w oknie dialogowym Wstaw obiekt OLE. Utwórz obiekt klasy COleInsertDialog , gdy chcesz wywołać tego okna dialogowego. Po obiekt COleInsertDialog został wybudowany, aby zainicjować wartości lub Państwa formantów w oknie dialogowym można użyć struktury m_io . Struktura m_io jest typu OLEUIINSERTOBJECT. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej klasy okna dialogowego zobacz opis funkcji członek DoModal.

Uwaga   Kod generowany AppWizard kontenera używa tej klasy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIINSERTOBJECT strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących specyficznych dla OLE okien dialogowych, zobacz artykuł Okien dialogowych w OLE w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxodlgs.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC OCLIENT

Zobacz też COleDialog

Index