COleInsertDialog::GetSelectionType

UINT GetSelectionType ( ) Stała;

Wartość zwracany

Rodzaj wybór dokonany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać typ zaznaczenia, wybrany po oknie dialogowym Wstaw obiekt został zwolniony wybierając przycisk OK.

Wartość zwracany typ są określane przez typ wyliczeniowy Zaznaczenie , zgłoszonych w klasie COleInsertDialog.

wylicz zaznaczenia
{
 nbsp; create&NewItem,
   insertFromFile,
   opcji linkToFile
}

Krótkie opisy tych wartości wykonaj:

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleInsertDialog::DoModal, COleInsertDialog::COleInsertDialog

Index