COleInsertDialog::GetIconicMetafile

HGLOBAL GetIconicMetafile ( ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do Metaplik zawierający ikoniczna aspekt zaznaczonego elementu, jeśli pole wyboru Wyświetl jako ikonę sprawdzić, kiedy okno dialogowe został odrzucony przez wybranie OK; inny sposób NULL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać dojście do metaplik, który zawiera ikony aspekt zaznaczonego elementu.

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleInsertDialog::DoModal, COleInsertDialog::GetDrawAspect

Index