COleInsertDialog::GetDrawAspect

DVASPECT GetDrawAspect ( ) Stała;

Wartość zwracany

Metody potrzebne do renderowania obiektu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli użytkownik wybrał opcję wyświetlania zaznaczonego elementu jako ikona. Wywołanie funkcji tylko wtedy, gdy DoModal zwraca IDOK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rysowania aspekt, zobacz FORMATETC struktura danych OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleInsertDialog::DoModal, COleInsertDialog::COleInsertDialog

Index