COleInsertDialog::COleInsertDialog

COleInsertDialog()Typu DWORDdwFlags=IOF_SELECTCREATENEW,CWnd *pParentWnd=NULL);

Parametry

dwFlags

Flaga tworzenia, który zawiera dowolną liczbę następujące wartości, które mają być połączone za pomocą operatora logiczną lub:

pParentWnd

Punkty do nadrzędnej lub właściciel obiektu okna (typu CWnd) do której należy obiekt okna dialogowego. Jeśli jest NULL, okna nadrzędnego obiektu okna dialogowego ustawiono w głównym oknie aplikacji.

Uwagi

Ta funkcja tworzy tylko obiekt COleInsertDialog . Aby wyświetlić okno dialogowe, wywołania funkcji DoModal.

Omówienie COleInsertDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleInsertDialog::DoModal

Index