COleException::Process

statyczne SCODE PASCAL Proces ( const CException * pAnyException );

Wartość zwracany

Kod stanu OLE.

Parametry

pAnyException

Wskaźnik złowione wyjątek.

Uwagi

Wywołanie funkcji członek procesu do tłumaczenia złowione wyjątek w kodzie stanu OLE.

Uwaga   Ta funkcja jest statyczny.

Aby uzyskać więcej informacji o SCODE, zobacz Struktury kody błędów COM w zestawie SDK platformy.

Omówienie COleException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CException

Index