COleException::m_sc

SCODE m_sc;

Uwagi

Ten element członkowski danych przechowuje kod stanu OLE, który wskazuje przyczyny wyjątek. Ta zmienna jest ustawiana przez AfxThrowOleException.

Aby uzyskać więcej informacji o SCODE, zobacz Struktury kody błędów COM w zestawie SDK platformy.

Omówienie COleException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też AfxThrowOleException

Index