COleDropTarget

Obiekt COleDropTarget udostępnia mechanizm komunikacji między trybem okna bibliotek OLE. Tworzenie obiektu tej klasy umożliwia okna do zaakceptowania danych za pomocą mechanizmu OLE przeciągania i upuszczania.

Aby uzyskać okno, aby zaakceptować upuszczania poleceń, należy najpierw utworzyć obiekt klasy COleDropTarget , a następnie wywołać funkcję rejestrowania wskaźnik do pożądanego obiektu CWnd jako jedyny parametr.

Aby uzyskać więcej informacji na temat operacji przeciągania i upuszczania za pomocą mechanizmu OLE, zobacz artykuł Drag and Drop (OLE) i w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxole.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC HIERSVR | Próbki MFC OCLIENT

Zobacz też COleDropSource

Index