COleDropTarget::Revoke

wirtualne nieważne Odwołać ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji przed zniszczeniem dowolnego okna, który został zarejestrowany jako miejsce docelowe upuszczenia poprzez wywołanie rejestru aby usunąć go z listy tarcz strącania. Ta funkcja jest wywoływana automatycznie z obsługi OnDestroy okno, w którym został zarejestrowany, więc zazwyczaj nie jest konieczne jawnie wywołana funkcja ta.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RevokeDragDrop w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDropTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index