COleDropTarget::Register

BOOL Zarejestrować ( CWnd * pWnd );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli rejestracja się powiedzie; inny sposób 0.

Parametry

pWnd

Punkty okno, w którym ma zostać zarejestrowany jako miejsce docelowe upuszczenia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do rejestru okna z bibliotek DLL OLE jako miejsce docelowe upuszczenia ważne. Ta funkcja musi zostać wywołana dla operacji upuszczania przyjmowane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RegisterDragDrop w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDropTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDropTarget::Revoke, COleDropTarget::COleDropTarget

Index