COleDropTarget::OnDragScroll

wirtualne DROPEFFECT OnDragScroll ( CWnd* pWnd, DWORD dwKeyState, CPoint pkt );

Wartość zwracany

Skutków, jakie spowodowałoby jeżeli spadek podjęto próbę w lokalizacji określonej przez punkt. Może być jeden lub więcej z poniższych:

Parametry

pWnd

Punkty aby oknie kursor jest obecnie nad.

dwKeyState

Zawiera stan klawiszy modyfikujących. Jest to kombinacja dowolnej liczby następujących: MK_CONTROL, MK_SHIFT, MK_ALT, MK_LBUTTON, MK_MBUTTONi MK_RBUTTON.

punkt

Zawiera lokalizacji kursora, w pikselach, względem ekranu.

Uwagi

Wywołana w ramach przed wywołaniem metody OnDragEnter lub OnDragOver , aby określić, czy punkt znajduje się w regionie przewijania. Zastąpić tę funkcję, chcąc przewidują szczególne zachowanie tego zdarzenia. Domyślnie ta funkcja wymaga CView::OnDragScroll, która zwraca DROPEFFECT_NONE i Przewija okno, gdy kursor jest przeciągany do domyślnego regionu przewijania wewnątrz obramowania okna.

Omówie&nie COleDropTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index