COleDropTarget::OnDragOver

wirtualne DROPEFFECT OnDragOver ( CWnd * pWnd, COleDataObject * pDataObject, DWORD dwKeyState, CPoint pkt );

Wartość zwracany

Skutków, jakie spowodowałoby jeżeli spadek podjęto próbę w lokalizacji określonej przez punkt. Może być jeden lub więcej z poniższych:

Parametry

pWnd

Punkty okno, w którym znajduje się kursor nad.

pDataObject

Punkty do obiektu danych, który zawiera dane, które mają być usunięte.

dwKeyState

Zawiera stan klawiszy modyfikujących. Jest to kombinacja dowolnej liczby następujących: MK_CONTROL, MK_SHIFT, MK_ALT, MK_LBUTTON, MK_MBUTTONi MK_RBUTTON.

punkt

Zawiera bieżącej lokalizacji kursora w układzie współrzędnych klienta.

Uwagi

Wywołany w ramach kiedy kursor zostanie przeciągnięty nad okno. Ta funkcja powinna zostać zastąpiona aby umożliwić spadek operacji występuje w oknie. Domyślnie ta funkcja wymaga CView::OnDragOver, która zwraca DROPEFFECT_NONE domyślnie. Ponieważ ta funkcja nazywa się często podczas operacji przeciągania i upuszczania, to powinna zostać zoptymalizowana możliwie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDropTarget::DragOver w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDropTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDropTarget::OnDragEnter, COleDropTarget::OnDragLeave, COleDropTarget::OnDrop, COleDropTarget::OnDropEx

Index