COleDropTarget::OnDragLeave

wirtualne nieważne OnDragLeave ( CWnd* pWnd );

Parametry

pWnd

Punkty aby oknie kursor jest pozostawienie.

Uwagi

Wywołana w ramach gdy kursor opuści okna podczas operacji przeciągania obowiązuje. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz szczególne zachowanie, podczas operacji przeciągania pozostawia określonego okna. Domyślnie ta funkcja wymaga CView::OnDragLeave.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDropTarget::DragLeave w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDropTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDropTarget::OnDragEnter, COleDropTarget::OnDragOver, COleDropTarget::OnDrop, COleDropTarget::OnDropEx

Index