COleDropTarget::OnDragEnter

wirtualne DROPEFFECT OnDragEnter ( CWnd * pWnd, COleDataObject * pDataObject, DWORD dwKeyState, CPoint pkt );

Wartość zwracany

Skutków, jakie spowodowałoby jeżeli spadek podjęto próbę w lokalizacji określonej przez punkt. Może być jeden lub więcej z poniższych:

Parametry

pWnd

Punkty aby oknie kursor jest wprowadzanych.

pDataObject

Punkty do obiektu danych zawierające dane, które mogą być odrzucone.

dwKeyState

Zawiera stan klawiszy modyfikujących. Jest to kombinacja dowolnej liczby następujących: MK_CONTROL, MK_SHIFT, MK_ALT, MK_LBUTTON, MK_MBUTTONi MK_RBUTTON.

punkt

Zawiera bieżącej lokalizacji kursora w układzie współrzędnych klienta.

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy kursor po raz pierwszy zostanie przeciągnięty do okna. Zastąpić tę funkcję, aby umożliwić spadek operacji występuje w oknie. Domyślna implementacja wywołuje CView::OnDragEnter, które po prostu zwraca DROPEFFECT_NONE domyślnie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDropTarget::DragEnter w OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDropTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDropTarget::OnDragOver, COleDropTarget::OnDragLeave, COleDropTarget::OnDrop, COleDropTarget::OnDropEx, CView::OnDragEnter

Index