COleDropTarget::COleDropTarget

COleDropTarget ( );

Uwagi

Tworzy obiekt klasy COleDropTarget. Wywołanie rejestru aby skojarzyć ten obiekt z okna.

Omówie&nie COleDropTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDropSource, COleDropTarget::Register, COleDropTarget::Revoke

Index