Członkowie klasy COleDropSource

Budowa

COleDropSource Obiekt COleDropSource.

Overridables

GiveFeedback Zmienia kursor podczas operacji przeciągania i upuszczania.
OnBeginDrag Uchwyty myszy przechwytywania podczas operacji przeciągania i upuszczania.
QueryContinueDrag Sprawdza, czy przeciąganie powinny nadal.

Omówie&nie COleDropSource |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index