COleDropSource

Obiekt COleDropSource zezwala na wprowadzanie danych ma zostać przeciągnięty do elementu docelowego upuszczania. Klasa COleDropTarget obsługuje otrzymujący część operacji przeciągania i upuszczania. Obiekt COleDropSource jest odpowiedzialne za określenie, po rozpoczęciu operacji przeciągania, dostarczanie informacji zwrotnych podczas operacji przeciągania i ustalania, kiedy kończy się operacji przeciągania.

Aby użyć obiektu COleDropSource , po prostu wywołanie konstruktora. Upraszcza to proces określania, jakie zdarzenia, takie jak kliknięcie myszą, rozpoczęcia operacji przeciągania za pomocą funkcji COleDataSource::DoDragDrop, COleClientItem::DoDragDroplub COleServerItem::DoDragDrop . Te funkcje utworzy obiekt COleDropSource dla Ciebie. Możesz chcieć zmienić domyślne zachowanie funkcji wykonać COleDropSource . Funkcje te Państwa zostanie wywołana w odpowiednim czasie w ramach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat operacji przeciągania i upuszczania za pomocą mechanizmu OLE, zobacz artykuł Drag and Drop (OLE) i w Visual C++ Programmer's Guide.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDropSource OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

# include lt;afxole.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC HIERSVR | Próbki MFC OCLIENT

Index