COleDropSource::OnBeginDrag

wirtualne BOOL OnBeginDrag ( CWnd* pWnd );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli przeciągnięcie jest dozwolone, inaczej 0.

Parametry

pWnd

Punkty do okna zawierającego wybrane dane.

Uwagi

Wywoływany przez ram, gdy zdarzenie, które może rozpocząć operacji przeciągania, takie jak naciśnięcie klawiszy lewy przycisk myszy. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz zmodyfikować sposób, w jaki przeciągania rozpoczęta. Domyślna implementacja przechwytuje myszy i pozostaje w trybie przeciągnij, aż użytkownik kliknie przyciskiem myszy lewą lub prawą lub trafień ESC, co zwalnia przycisk myszy.

Omówie&nie COleDropSource |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDropSource::GiveFeedback

Index