COleDropSource::GiveFeedback

wirtualne SCODE GiveFeedback ( DROPEFFECT dropEffect );

Wartość zwracany

Zwraca wartość DRAGDROP_S_USEDEFAULTCURSORS Jeśli przeciągnięcie jest w toku, NOERROR jeśli nie jest on.

Parametry

dropEffect

Efekt, który chcesz wyświetlić użytkownikowi, zwykle wskazujący, co by się stało, jeżeli spadek wystąpił w tym momencie z wybranych danych. Zazwyczaj jest to wartość zwracany przez ostatnie wywołanie CView::OnDragEnter lub CView::OnDragOver. Może być jeden lub więcej z poniższych

Uwagi

Wywołana w ramach po wywołaniu COleDropTarget::OnDragOver lub COleDropTarget::DragEnter. Zastąpić tę funkcję do opinii użytkowników o co by się stało, jeżeli spadek wystąpił w tym momencie. Domyślna implementacja używa kursory domyślne OLE. Aby uzyskać więcej informacji na temat operacji przeciągania i upuszczania za pomocą mechanizmu OLE, zobacz artykuł Drag and Drop (OLE) i w Visual C++ Programmer's Guide.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDropSource::GiveFeedback, IDropTarget::DragOver, i IDropTarget::DragEnter OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDropSource |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnDragEnter, CView::OnDragOver

Index