COleDocument::UpdateModifiedFlag

nieważne UpdateModifiedFlag ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby oznaczyć dokument zmiany zawarte elementy OLE zostały zmodyfikowane. Dzięki temu ram Monituj użytkownika o zapisanie dokumentu przed zamknięciem, nawet, jeżeli nie została zmodyfikowana rodzimy dane w dokumencie.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::SetModifiedFlag, COleClientItem::IsModified

Index