COleDocument::RemoveItem

wirtualne nieważne RemoveItem ( CDocItem * pItem );

Parametry

pItem

Wskaźnik do elementu dokumentu do usunięcia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć element z dokumentu. Zazwyczaj nie trzeba jawnie; wywołana funkcja to jest wywoływany przez destruktory COleClientItem i COleServerItem.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem, COleClientItem, COleDocument::AddItem, CDocItem

Index