COleDocument::OnUpdatePasteMenu

afx_msg void OnUpdatePasteMenu ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametry

pCmdUI

Wskaźnik do struktury CCmdUI , reprezentującą menu, które wygenerowało polecenia update. Obsługi aktualizacji wywołuje funkcję Państwa włączyć konstrukcji CCmdUI poprzez pCmdUI aktualizacji interfejsu użytkownika.

 Uwagi

Wywoływany przez ramy do określenia, czy element OLE osadzonych można wklejać ze Schowka. Polecenie Wklej i przycisk są włączone lub wyłączone w zależności od tego, czy element można wkleić do dokumentu lub nie.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::OnUpdatePasteLinkMenu, CCmdUI

Index