COleDocument::OnUpdatePasteLinkMenu

afx_msg void OnUpdatePasteLinkMenu ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametry

pCmdUI

Wskaźnik do struktury CCmdUI , reprezentującą menu, które wygenerowało polecenia update. Obsługi aktualizacji wywołuje funkcję Państwa włączyć konstrukcji CCmdUI poprzez pCmdUI aktualizacji interfejsu użytkownika.

Uwagi

Wywoływany przez ramy do określenia, czy połączonego elementu OLE mogą być wklejane ze Schowka. Polecenie Wklej specjalnie jest włączona, czy wyłączona w zależności od tego, czy element można wkleić do dokumentu lub nie.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::OnUpdatePasteMenu, CCmdUI

Index