COleDocument::OnUpdateObjectVerbMenu

afx_msg void OnUpdateObjectVerbMenu ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametry

pCmdUI

Wskaźnik do struktury CCmdUI , reprezentującą menu, które wygenerowało polecenia update. Obsługi aktualizacji wywołuje funkcję Państwa włączyć konstrukcji CCmdUI poprzez pCmdUI aktualizacji interfejsu użytkownika.

Uwagi

Wywołana w ramach aktualizacji polecenie NazwaObiektu , w menu Edycja i podmenu zlecenie, dostęp do polecenia NazwaObiektu , gdzie NazwaObiektu jest nazwa obiektu OLE osadzonych w dokumencie. OnUpdateObjectVerbMenu aktualizacje interfejsu użytkownika polecenia NazwaObiektu w zależności od tego, czy istnieje prawidłowy obiekt w dokumencie. Jeśli istnieje obiekt, w menu Edycja polecenie NazwaObiektu jest włączony. Gdy polecenie jest zaznaczone, podmenu zlecenie jest wyświetlany. Podmenu zlecenia zawiera wszystkie polecenia zlecenie dostępne dla obiektów, takich jak edycja, właściwości i tak dalej. Zastąpić tę funkcję, aby zmienić zachowanie.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::OnEditConvert, CCmdUI

Index