COleDocument::OnUpdateEditChangeIcon

afx_msg void OnUpdateEditChangeIcon ( CCmdUI * pCmdUI );

Parametry

pCmdUI

Wskaźnik do struktury CCmdUI , reprezentującą menu, które wygenerowało polecenia update. Obsługi aktualizacji wywołuje funkcję Państwa włączyć konstrukcji CCmdUI poprzez pCmdUI aktualizacji interfejsu użytkownika.

Uwagi

Wywołana w ramach aktualizacji polecenie Zmień ikonę menu Edycja. OnUpdateEditChangeIcon aktualizacje dla polecenia interfejsu użytkownika w zależności od tego, czy w dokumencie znajduje się ikona ważne. Zastąpić tę funkcję, aby zmienić zachowanie.

Omówienie COleDocument Członkowie klasy Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::OnEditChangeIcon, CCmdUI

Index