COleDocument::OnFileSendMail

afx_msg void OnFileSendMail ( );

Uwagi

Wysyła komunikat za pośrednictwem hosta rezydenta poczty (jeśli występują) dokument jako załącznik. Wywołania OnFileSendMail OnSaveDocument serializować (Zapisz) dokumentów bez tytułu i zmodyfikowany plik tymczasowy, który następnie jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli dokument nie został zmodyfikowany, plik tymczasowy nie jest wymagane; Oryginał jest wysyłany. OnFileSendMail ładuje MAPI32.Biblioteka DLL, jeśli go nie został już załadowany.

W przeciwieństwie do wykonania OnFileSendMail na CDocument, ta funkcja obsługuje pliki mieszanek poprawnie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz MAPI tematy i Obsługa MAPI w MFC artykułów w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument::OnFileSendMail, CDocument::OnUpdateFileSendMail, CDocument::OnSaveDocument

Index