COleDocument::OnEditLinks

afx_msg void OnEditLinks ( );

Uwagi

Wyświetla okno dialogowe OLE Edycja/łącza. OnEditLinks tworzy i uruchamia łącza COleLinksDialog okno dialogowe, które pozwala użytkownikowi zmieniać obiektów połączonych.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::OnUpdateEditLinksMenu, COleLinksDialog

Index