COleDocument::OnEditConvert

afx_msg void OnEditConvert ( );

Uwagi

Wyświetla okno dialogowe Konwertowanie OLE i konwertuje lub uaktywnia aktualnie zaznaczonego elementu OLE zgodnie z użytkownika zaznaczeń w oknie dialogowym. OnEditConvert tworzy i uruchamia okno dialogowe Konwertowanie COleConvertDialog.

Przykład konwersji jest konwertowanie dokumentu programu Microsoft Word do dokumentu programu WordPad.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::OnUpdateObjectVerbMenu, COleConvertDialog

Index