COleDocument::OnEditChangeIcon

afx_msg void OnEditChangeIcon ( );

Uwagi

Wyświetla okno dialogowe OLE Zmienianie ikony i zmieni ikonę reprezentującą aktualnie zaznaczonego elementu OLE na ikonę, wybranych przez użytkownika w oknie dialogowym. OnEditChangeIcon tworzy i uruchamia okno dialogowe Zmienianie ikony COleChangeIconDialog.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::OnUpdateEditChangeIcon, COleChangeIconDialog

Index