COleDocument::HasBlankItems

BOOL HasBlankItems ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dokument zawiera wszystkie puste elementy; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy dokument zawiera wszystkie puste elementy. Pusty element jest jednym których prostokąt jest pusty.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocItem::IsBlank

Index