COleDocument::GetStartPosition

wirtualne Stanowisko GetStartPosition ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , który może być używany do rozpoczęcia Iteracja elementów dokumentu; NULL Jeśli dokument ma żadnych elementów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do uzyskania pozycji pierwszy element w dokumencie. Przekazać wartość zwracany do GetNextItem, GetNextClientItemlub GetNextServerItem.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleDocument::Get&NextItem, COleDocument::GetNextClientItem, COleDocument::GetNextServerItem

Index