COleDocument::GetPrimarySelectedItem

wirtualne COleClientItem * GetPrimarySelectedItem ( CView * pView );

Wartość zwracany

Wskaźnik do pojedynczego, wybranego elementu, OLE; NULL jeśli nie zaznaczono żadnych elementów OLE lub więcej niż jeden wybrano.

Parametry

narzędzia pView

Wskaźnik do obiektu aktywnego widoku wyświetlania dokumentu.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu pobrania aktualnie zaznaczonego elementu OLE w określonym widoku. Domyślna implementacja przeszukuje listę zamkniętego OLE elementy dla pojedynczego elementu wybranego i zwraca wskaźnik do niego. Jeśli nie istnieje żaden element zaznaczony lub jeśli istnieje więcej niż jeden element zaznaczony, funkcja zwraca wartość NULL. Można zastąpić funkcję Państwa CView::IsSelected w klasie widoku dla tej funkcji do pracy. Zastąpić tę funkcję, jeśli masz własne metody przechowywania zawarte elementy OLE.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::IsSelected

Index