COleDocument::GetNextServerItem

COleServerItem * GetNextServerItem ( POSITION& pos ) const;

Wartość zwracany

Kursor do następnego elementu serwera w dokumencie lub NULL jeśli nie więcej elementów serwera.

Parametry

pos

Odniesienie do pozycji wartość przez poprzednie wywołanie GetNextServerItem; początkowa wartość zwracany jest przez funkcję Państwa GetStartPosition.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wielokrotnie, aby uzyskać dostęp do każdego z elementów serwera w dokumencie. Po każdej rozmowy wartość pos jest ustawiona na następny element w dokumencie, które mogą lub nie mogą być elementu serwera.

Przykład

/ / Przykład COleDocument::GetNextServerItem
/ / pDoc wskazuje na obiekt COleDocument
Pozycja pos = pDoc BT;GetStartPosition();
COleServerItem * pItem;
podczas gdy ((pItem = pDoc - > GetNextServerItem (OP))! = NULL)
{
   / / Użyj pItem
}

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleServerItem, COleDocument::GetStartPosition, COleDocument::Get&NextClientItem, COleDocument::GetNextItem

Index