COleDocument::GetNextItem

wirtu&alne CDocItem * GetNextItem ( POSITIONamp; pos ) const;

Wartość zwracany

Wskaźnik element dokumentu w określonym położeniu.

Parametry

pos

Odniesienie do pozycji wartość przez poprzednie wywołanie GetNextItem; początkowa wartość zwracany jest przez funkcję Państwa GetStartPosition.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wielokrotnie, aby uzyskać dostęp do każdego z elementów w dokumencie. Po każdej rozmowy wartość pozycji następny element w dokumencie ustawiono wartość pos . Jeśli pobrana element jest ostatnim elementem w tym dokumencie, Nowa wartość pos jest NULL.

Przykład

/ / Przykład COleDocument::GetNextItem
/ / pDoc wskazuje na obiekt COleDocument
Pozycja pos = pDoc BT;GetStartPosition();
CDocItem * pItem;
podczas gdy (pos! = NULL)
{
   pItem = pDoc - > GetNextItem (OP);
   / / Użyj pItem
}

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleDocument::GetStartPosition, COleDocument::Get&NextClientItem, COleDocument::GetNextServerItem

Index