COleDocument::GetNextClientItem

COleClientItem * GetNextClientItem ( POSITION& pos ) const;

Wartość zwracany

Kursor do następnego elementu klienta w dokumencie lub NULL jeśli nie więcej elementów klienta.

Parametry

pos

Odniesienie do pozycji wartość przez poprzednie wywołanie GetNextClientItem; początkowa wartość zwracany jest przez funkcję Państwa GetStartPosition.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wielokrotnie, aby uzyskać dostęp do każdego z elementów klienta w dokumencie. Po każdej rozmowy wartość pos jest ustawiona na następny element w dokumencie, które mogą lub nie mogą być elementu klienta.

Przykład

/ / Przykład COleDocument::GetNextClientItem
/ / pDoc wskazuje na obiekt COleDocument
Pozycja pos = pDoc BT;GetStartPosition();
COleClientItem * pItem;
podczas gdy ((pItem = pDoc - > GetNextClientItem (OP))! = NULL)
{
   / / Użyj pItem
}

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleClientItem, COleDocument::GetStartPosition, COleDocument::Get&NextServerItem, COleDocument::GetNextItem

Index