COleDocument::EnableCompoundFile

nieważne EnableCompoundFile ( BOOL bWłączenie = TRUE );

Parametry

bWłączenie

Określa, czy obsługa złożonych plików jest włączona.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli użytkownik chce zapisać dokument w formacie pliku złożone. Jest to tak zwane strukturalnego magazynu. Zazwyczaj wywołania funkcji z konstruktora Twojej COleDocument-klasy. Aby uzyskać więcej informacji na temat złożonych dokumentów, zobacz artykuł pojemnikach: złożonych plików w Visual C++ Programmer's Guide.

Jeśli nie zostanie wywołana funkcja Państwa, dokumentów zostanie zapisany w formacie niemających określonej struktury pliku ("płaski").

Po obsługę złożonych plików jest włączone lub wyłączone dla dokumentu, ustawienie powinien być zmieniany podczas okresu istnienia dokumentu.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem

Index