COleDocument::AddItem

wirtualne nieważne AddItem ( CDocItem * pItem );

Parametry

pItem

Wskaźnik do elementu dokumentu dodawany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dodać element do dokumentu. Nie trzeba jawnie wywołana funkcja, gdy wywoływany jest przez konstruktora COleClientItem lub COleServerItem , która akceptuje wskaźnik do dokumentu.

Omówienie COleDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocItem, COleDocument::RemoveItem, COleServerItem::COleServerItem, COleClientItem::COleClientItem

Index