Członkowie klasy COleDocObjectItem

Konstruktory

COleDocObjectItem Konstrukcje elementu COleDocObject.

Operacje

GetActiveView Pobiera widoku aktywnego dokumentu.
OnPreparePrinting Przygotowuje aplikacji kontenera dokumentu do druku.
OnPrint Drukuje dokument w aplikacji kontenerowej.
GetPageCount Pobiera numer strony w aplikacji kontenera dokumentu.
ExecCommand Wykonuje polecenie określone przez użytkownika.

Omówie&nie COleDocObjectItem |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index