COleDocObjectItem

Klasa COleDocObjectItem implementuje zamknięcia aktywnego dokumentu. W MFC aktywny dokument jest traktowane podobnie regularnie, w miejsce edytowalne osadzania, z następującymi różnicami:

Ponieważ kontenera aktywnego dokumentu jest właścicielem menu Pomoc , kontener jest odpowiedzialny za przekazywanie wiadomości menu Pomoc serwera do serwera. Integracja ta jest obsługiwany przez COleDocObjectItem.

Więcej informacji na temat scalania menu i aktywnego dokumentu aktywacji, zobacz Omówienie Aktywne zamknięcia dokumentu w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxole.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC MFCBIND

Zobacz też COleClientItem, CDocObjectServerItem

Index